Skip to the content

Månadsmöte

Anna-Lena Slibar och AnnaKarin Bergström berättade om vad personligt ombud kan hjälpa dig med. De är en del av psykiatrireformen. Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan bland annat bistå i kontakte ...

Funktionsrätt är en förening och sitter på Dalheimers Hus. De hjälper individen och hjälpen är kostnadsfri. Frågan måste röra sjukdom eller funktionsnedsättning. Sjuk eller anhörig.   De kan hjälpa till med: Egenremiss - söka Försäkringskassan – söka vårdbidrag, ersättning etc Stöd inom sjukvården Söka/överklaga sjukpenning Göra anmälan till JO/DO och överklaga beslu ...

Peder Welin berättade om forskningen kring somatisk (kroppslig) hälsa för personer med psykossjukdom och schizofreni. Detta bidrog till en diskussion om vad som kan tänkas förbättra hälsan för de drabbade och hur. Jarl Torgersson, docent inom somatisk hälsa, berättade om somatisk hälsa för personer med psykossjukdom och schizofreni. Något som väckte stort intresse hos de drygt ...

Margda Waern, professor i suicidologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, besökte oss på IFS i Göteborg och berättade om självmord vid psykos. En mycket intressant föreläsning där vi var ett tjugotal åhörare. Vi diskuterade bland annat att man påverkas av sin kultur, hur tillgänglig vården är samt hur vi är mot varandra och risken för självmord kring detta. Människor med s ...

Nisse Sjöström och Ola Johansson från Psykiatri Psykos kom och berättade om en forskningsstudie gällande anhöriga där de efterfrågar just anhöriga... (Man fyller i ett enkelt formulär) Publiken fick information om studien och fick svar på sina frågor. Är man intresserad av att delta så kontakta Ola eller Nisse. Delta gärna då detta är en viktig hjälp! Läs gärna mer om studien  ...

Jonas Bokstedt, förvaltningsjurist vid Överförmyndarverksamheten, kom och föreläste om god man och förvaltare. Jonas hann knappt påbörja föreläsningen innan frågorna haglade. Jonas berättade på ett mycket informativt och pedagogiskt sätt hur förvaltarskap och gode mansskap fungerar och vad man som anhörig kan göra och har rätt till. Han var väldigt tydlig med att om man är mi ...

Torsdag 3 maj besökte läkaren Lydia Melchior oss och berättade om psykoser och mediciner. Ett väldigt aktuellt ämne där lokalen var mer än fullsatt av intresserade åhörare som ställde många frågor och fick mycket bra svar. Lydia hade ett bra, intressant och pedagogiskt sätt att prata och var väldigt populär bland våra åhörare. Vi hoppas snart att hon kan komma tillbaka igen. ...

Torsdag 4 april besökte Per Scholtz oss på IFS i Göteborg. Per är Schizofreniförbundets jurist och berättade om Gode män/förvaltare, fördel och nackdel, konsekvenser och felaktigheter inom gode manskapet/förvaltarskapet. Per berättade även om arv och testamente. Vad händer efter att jag dör? Klarar sig min sjuka närstående då? Hur ska jag tänka? Många frågor dök upp och frågor ...

Torsdagen den 1 mars kom Eric Tarqui från aktivitetshuset Centrum och berättade om verksamheten där. Även Betty Öst besökte oss och berättade om sin yrkesroll som Peer Support – kamratstödjare. Hon hjälper brukarna ut på diverse aktiviteter och man kan även få sällskap att ta sig till ett aktivitetshus med hjälp av Betty. En givande kväll med många frågor och bra svar.   ...

Torsdagen den 5 oktober kom Claire Melin, Kanslichef och jurist på Sahlgrenska Sjukhuset till oss och pratade om sekretess, skillnaden på tystnadsplikt och sekretess samt vad man har för rättigheter som anhörig och som patient. Saker togs upp som att sekretess kan brytas om det inte är för att vara till men för patienten och att menbedömning görs alltid vid uttag av patientens ...

Outro Strip

Mauris ante augue, fringilla non accumsan at, imperdiet vel ipsum. Nunc hendrerit, felis nec hendrerit varius, lacus leo euismod mi, a pulvinar sapien libero.