Skip to the content

Månadsmöte 2 maj 2019 - Pia Johnsson, Funktionsrätt, individstöd

Funktionsrätt är en förening och sitter på Dalheimers Hus.

De hjälper individen och hjälpen är kostnadsfri.

Frågan måste röra sjukdom eller funktionsnedsättning. Sjuk eller anhörig.

 

De kan hjälpa till med:

  • Egenremiss - söka
  • Försäkringskassan – söka vårdbidrag, ersättning etc
  • Stöd inom sjukvården
  • Söka/överklaga sjukpenning
  • Göra anmälan till JO/DO och överklaga beslut

 

Skolfrågor – särskilt stöd

  • Arbetsträning, praktik, stöd

 

Jobbar främst inom socialtjänst, sjukvård, FK, skolan, LSS, Arbetsförmedlingen

Jobbar utifrån den som behöver stödet om den vill

De hjälper till att se över LSS-boenden.

Felbehandling i vården LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) vi tex vårdskada om skadan uppkom i samband med vårdtillfället

 

Avlösarservice – Hjälper föräldrar som behöver avlösning i hemmet om de har barn med funktionsnedsättning.

 

Ledsagarservice – Hjälper till att komma iväg på gym etc.

Man kan ansöka om att få en kontaktperson.

 

Kontakta Funktionsrätt i Göteborg:

031-24 03 18

individstod@funktionsrattgbg.se

www.funktionsrattgbg.se

 

Kom gärna med synpunkter (alla typer av frågor inom kommunen):

Kommunens hemsida – längst ner – synpunktshantering ”Tyck till” (projekt)