Skip to the content

Månadsmöte 5 september 2019 – Personligt ombud

Anna-Lena Slibar och AnnaKarin Bergström berättade om vad personligt ombud kan hjälpa dig med.

De är en del av psykiatrireformen.

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan bland annat bistå i kontakten med olika myndigheter.
Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer stöd än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur den ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.

Kontakta Personligt ombud om du behöver hjälp.
personligtombud@brackediakoni.se

Om du bor i:
Majorna-Linné, Centrum, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo
Besöksadress
Marklandsgatan 3
Tel 031-49 76 27 (telefontid vardagar kl. 9-12, 13-15)

Om du bor i:
Angered, Östra Göteborg, Örgryte/Härlanda, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby
Besöksadress
Norra Ågatan 10 B
Tel 031-704 46 50 (telefontid vardagar kl. 9-12, 13-15)