Skip to the content

Styrelsen 2022

Ordförande Lasse Alfredsson
Kassör Sol-Britt Sandström
Sekreterare Nina Möller
Ledamot Stefan Scott-Johansson
Suppleant Anna-Stina Wennberg
Suppleant Eva Claesson
Suppleant Barbro Ålholm
Valberedning Lennart Lundin
Rigmor Juliusson

IFS Göteborg

Lasarettsgatan 1, vån 1
411 19  Göteborg

Tel. 031-15 51 14
info@ifsgoteborg.se

Org.nr: 857204-3472
Plusgiro: 823686-1

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades
rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Styrelsen för IFS Göteborg