Skip to the content

Vår verksamhet

 • Medlemsmöten
  Första torsdagen i varje månad.
  Oftast med inbjuden föreläsare.
 • Anhörigcirkel
  Vi träffas flera gånger per år.
  Vi bjuder in sakkunniga vid några tillfällen.
 • Stöd till anhöriga i kris
  Via enskilda samtal
 • Rådgivning
  Via telefon och mail
 • Syskonträffar
  Du som syskon till person med psykisk funktionsnedsättning, om intresse finns kan träffar i vår lokal anordnas med enbart syskon. Ring för mer info.
 • Kunskap och information
  Vi tar emot besök av studerande för intervjuer och informerar om schizofreni och andra psykotiska tillstånd.
 • Samverkan i samhället
  IFS medverkar också i olika samverkansgrupper inom kommun och landsting.

 

IFS Göteborg

Lasarettsgatan 1, vån 1
411 19  Göteborg

Tel. 031-15 51 14
info@ifsgoteborg.se

Org.nr: 857204-3472
Plusgiro: 823686-1

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades
rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Styrelsen för IFS Göteborg